ایمنی پروتز سینه

ایمنی پروتز سینه ایمنی پروتز سینه یکی از مهمترین چیزهایی است که جراح پروتز سینه باید به آن توجه کند .جراح با توجه به نوع پروتزی که می خواهد انتخاب کند باید به ایمنی پروتز سینه نیز اهمیت دهد .طبق  نظر بیشتر جراحان بین پروتز سیلیکون و سالین تفاوت مهمی وجود ندارد اما هر یک […]

انواع پروتز سینه

انواع پروتز سینه انواع پروتز سینه امروزه در جراحی زیبایی سینه مورد استفاده قرار می گیرد از پروتز سینه برای بزرگ کردن سینه استفاده می شود و درهیچ زمانی به اندازه امروزه بزرگ کردن سینه گزینه مناسبی برای بزرگ کردن سینه است . در جراحی زیبایی سینه انواع پروتزسینه وجود دارد که انتخاب پروتزبستگی به […]