سایز پروتز سینه

سایز پروتز سینه سایزپروتز سینه در بیشتر افراد بستگی به انتخاب فرد دارد اکثر خانم هایی که می خواهند  جراحی سینه انجام دهند ویا می خواهند سایز پروتز سینه خود را با عمل پروتز سینه تغییر دهند  معمولا به دو گروه زیر تقسیم می شوند:   -خانم های که بعد از حاملگی و زایمان و […]

پروتز سینه و شیردهی

پروتز سینه و شیردهی پروتز سینه و شیردهی : پروتز سینه و شیردهی هیچ تاثیری بر شیردهی ندارد این سوالی است که همیشه توسط کسانی که می خواهند پروتز سینه را انجام دهند پرسیده می شود که آیا پروتز سینه بر شیردهی تاثیر می گذارد یا نه؟   همانگونه که گفته شد پروتز سینه و […]

انواع پروتز سینه

انواع پروتز سینه انواع پروتز سینه امروزه در جراحی زیبایی سینه مورد استفاده قرار می گیرد از پروتز سینه برای بزرگ کردن سینه استفاده می شود و درهیچ زمانی به اندازه امروزه بزرگ کردن سینه گزینه مناسبی برای بزرگ کردن سینه است . در جراحی زیبایی سینه انواع پروتزسینه وجود دارد که انتخاب پروتزبستگی به […]